Розкриття інформації

Інформація та документи, оприлюднені нижче, наведені станом на 05.06.2024 (крім інформації та документів, щодо яких окремо визначена дата, станом на яку вони наводяться). Зміни до інформації позначаються відповідною датою, у яку було внесено такі зміни.

Загальна інформація

Найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАЙМОНД ПЕЙ" (ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ")
Код ЄДРПОУ - 40169405
Місцезнаходження (юридична адреса та фактичне місцезнаходження) - 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Січеславська Набережна, будинок 29А, ПРИМІЩЕННЯ 10
Керівник - Фастов Олексій Олексійович


Інформація про реєстрацію та державне регулювання

Державна реєстрація: Бориспільська районна державна адміністрація Київської області, Дата запису: 09.12.2015, Номер запису: 10681020000041401.

Включено до Реєстру платіжної інфраструктури.

Право на надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів - відповідно до ліцензії Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків від 27 квітня 2023 року № 21/765-рк.

Основний вид діяльності – Надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунків.

Основний вид діяльності за КВЕД - 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).

Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи (а також орган з питань захисту прав споживачів фінансових платіжних послуг): Національний банк України, вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601, тел. 0800 505240.


Ліцензії та дозволи


Веб-сайти ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ":

 • https://dpay.ua

Платіжні системи

ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" є учасником платіжних систем:

Назва ПС Дата включення ПС до Реєстру Оператор ПС Посилання
"Visa" (непряма участь) 18.12.2014 Visa International Service Association (Сполучені Штати Америки) перевірити
"MasterCard" (непряма участь) 10.09.2014 Mastercard International Incorporated (Сполучені Штати Америки) перевірити

Види платіжних послуг

ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" надає наступні види платіжних послуг (послуг з переказу коштів без відкриття рахунку):

Вид переказу (платіжної операції) Строки здійснення переказу Вартість платіжних послуг (тарифи)* Валюта переказу Ліміти (обмеження) платіжної операції Публічний договір для користувача - фізичної особи**
Переказ коштів від фізичної особи до суб’єкта господарювання, із зарахуванням коштів на його рахунок, що ініціюється за допомогою електронного платіжного засобу (ЕПЗ). До 3х банківських днів*** У разі, якщо отримувач не сплачує комісію (за відповідним договором з ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ"), то сплата комісії покладається на платника-фізичну особу (за публічним договором), але становить не більше 3% від суми переказу. Гривня 49 999 грн за операцію або інший ліміт, залежно від отримувача. Дозволяється використання ЕПЗ, емітованих лише українськими банками. Публічний договір
Переказ коштів від суб’єкта господарювання до фізичної особи, із зарахуванням коштів на її рахунок (за номером ЕПЗ). До 3х банківських днів Встановлюється індивідуально договором з суб’єктом господарювання. Фізична особа – отримувач комісію не сплачує. Гривня 29 999 грн за операцію. Зарахування здійснюється лише на картки українських банків-емітентів. Договір з фізичною особою не укладається

* інформація про тарифи, розмір комісійної винагороди та інша інформація щодо будь-яких оплат фінансових платіжних послуг, які платник сплатить за конкретною платіжною операцією, доводиться до відома платника безпосередньо в інтерфейсі веб-сайту, мобільного застосунку ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" перед отриманням згоди платника на виконання платіжної операції.
** публічний договір з користувачем - фізичною особою діє у тій редакції, яка була чинною на момент здійснення платіжної операції. Права/обов'язки сторін, умови надання платіжної послуги з переказу коштів та інші умови, встановлені такою редакцією договору, розповсюджуються на одну конкретну платіжну операцію. Внесення змін до редакції публічного договору, а також припинення дії редакції публічного договору (як в односторонньому порядку, так і за домовленістю сторін) - не допускається.
*** договором з суб'єктом господарювання можуть встановлюватись інші строки та умови завершення платіжних операцій.


Порядок здійснення платіжних операцій

ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" здійснює платіжні операції з переказу коштів за правилами, встановленими відповідними платіжними системами, а також внутрішніми правилами компанії про переказ коштів.

Платіжні операції, що ініціюються через ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ", можуть бути ініційовані платниками у такий спосіб:

Спосіб ініціювання Порядок ініціювання Порядок надання згоди платника на виконання платіжної операції Порядок відкликання згоди платником Порядок прийняття до виконання платіжної інструкції Момент безвідкличності
Використання ЕПЗ. В режимі онлайн на сайтах або у мобільних застосунках. Згодою платника (фізичної особи) на виконання платіжної операції є здійснення дій, які однозначно свідчать про його бажання здійснити переказ коштів на зазначених умовах на користь зазначеного ним отримувача, в тому числі: підтвердження згоди в інтерфейсі веб-сайту/мобільного застосунку отримувача, платіжної сторінки ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ", відповідно до їхнього функціоналу шляхом заповнення форм, натискання кнопок тощо, введення даних ЕПЗ платника, підтвердження згоди на операцію на боці банка-емітента ЕПЗ та ін. Платник має право відкликати згоду на виконання платіжної операції шляхом зупинення здійснення зазначених дій у будь-який момент до настання моменту безвідкличності платіжної інструкції. Порядок та момент надання платником згоди на виконання платіжної операції одночасно є порядком та моментом надання платником платіжної інструкції, яка автоматично формується сервером ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" в електронному вигляді та має відповідати вимогам законодавства, відповідальність за що несе ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ". Дата і час прийняття до виконання платіжної інструкції співпадає з датою/часом отримання платіжної інструкції від платника. Настає у момент списання коштів з рахунку платника банком-емітентом ЕПЗ платника (про що свідчить успішна авторизація/підтвердження операції з боку відповідної карткової платіжної системи або банка-емітента або банка-еквайра).
Надання платіжної інструкції платником - юридичною особою. Надання платником платіжної інструкції на здійснення платіжної операції, перерахування коштів за платіжною операцією з рахунку платника на рахунок ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ". Згодою платника на виконання платіжної операції є передача платником відповідно до регламенту технічної взаємодії належним чином сформованого та засвідченого інформаційного повідомлення (платіжної інструкції) щодо переказу коштів на користь отримувача, а також перерахування коштів за платіжною операцією на рахунок ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ". Платник має право відкликати згоду на виконання платіжної операції шляхом надання розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції. Таке розпорядження має форму інформаційного повідомлення, формується та передається у порядок та спосіб відповідно до протоколу технічної взаємодії. Розпорядження про відкликання може бути передане у будь-який момент до настання моменту безвідкличності. Дата і час прийняття до виконання платіжної інструкції співпадає з датою/часом отримання платіжної інструкції від платника та міститься у відповідному інформаційному повідомленні, яке ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" передає платнику згідно з регламентом технічної взаємодії у відповідь на платіжну інструкцію. Настає у момент отримання від міжнародної карткової платіжної системи (МПС) інформації щодо успішної авторизації/підтвердження кредитової операції за ЕПЗ в МПС.

Платіжні операції, які завершуються через ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ", можуть бути завершені у такий спосіб:

 • шляхом перерахування безготівкових коштів на рахунок отримувача, в тому числі за номером ЕПЗ отримувача у МПС.

Режим надання платіжних послуг з переказу коштів (операційний час надавача фінансових платіжних послуг) - цілодобово, без вихідних.

Інформація про спосіб комунікації: будь-яка інформація/повідомлення під час здійснення платіжних операцій передається через мережу інтернет. Доступ до такої інформації користувач отримує через інтерфейс веб-переглядача (веб-браузера), який встановлено на комп'ютері або мобільному пристрої користувача. Додаткових вимог до обладнання або програмного забезпечення користувача не висувається. Доступ до зазначеної інформації, незалежно від обраної платіжної послуги (виду переказу коштів), надається без обмежень по строкам, обсягам або часовим проміжкам, відповідно до режиму надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів.


Інформація про заходи безпеки

 1. Користувач (платник/отримувач) зобов'язаний забезпечувати збереження ним платіжних інструментів (зокрема, ЕПЗ) та індивідуальної облікової інформації у таємниці поза доступом третіх осіб.
 2. У межах заходів, спрямованих на запобігання невиконанню або неналежному виконанню платіжних операцій, ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ":
  • регулярно проводить перевірку, діагностику, тестування програмних та апаратних засобів, серверних та мережевих потужностей, які знаходяться в експлуатації, та у разі необхідності проводить їх виправлення/полагодження;
  • регулярно проводить перевірку своєї діяльності з надання фінансових платіжних послуг на відповідність чинним вимогам законодавства та відповідність правилам платіжних систем;
  • будує програмну та апаратну інфраструктуру таким чином, щоб вона відповідала вимогам надійності, цілодобового функціонування та забезпечивала безперервне надання послуг;
  • з метою забезпечення відповідності Стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток (PCI DSS) та іншим вимогам платіжних систем проходить відповідні аудити або залучає для оброблення відповідних даних технологічних операторів;
  • забезпечує захист та зберігання в електронному вигляді даних користувачів та даних щодо їхніх платіжних операціях протягом 5 (п’яти) років від дати їх проведення та надання користувачам доступу до них;
  • забезпечує безпеку та захист даних користувачів (в т.ч. даних ЕПЗ користувачів) на рівні, передбаченому процедурами/правилами платіжної системи, МПС та міжнародними стандартами безпеки PCI DSS;
  • має право застосовувати обмеження щодо можливості здійснення платіжних операцій з певними параметрами (від певного платника/ЕПЗ платника, до певного отримувача/ЕПЗ отримувача, на певну суму, за певний проміжок часу тощо), а у випадку застосування таких обмежень - має право відмовити користувачу в проведення платіжної операції;
  • здійснює обмін інформацією з іншими учасниками платіжної інфраструктури, надавачами платіжних послуг, з метою уточнення інформації про користувачів та їхні платіжні операції, а також з метою підвищення надійності та безперервності у наданні послуг;
 3. ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" несе відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання платіжних операцій:
  • зобов'язання здійснити повернення коштів платнику за невиконаною платіжною операцією;
  • зобов'язання відшкодувати користувачу збитки, понесені ним у результаті невиконання або неналежного виконання платіжної операції;
  • несе іншу відповідальність, передбачену договором з користувачем.

Порядок вирішення (врегулювання) спорів та захист прав споживачів

Порядок вирішення (врегулювання) спорів та захист прав споживачів викладено у Внутрішніх правилах про порядок надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку (ред. від 12.04.2024)


Порядок розгляду звернень споживачів фінансових платіжних послуг

Порядок взаємодії зі споживачами та розгляду звернень споживачів фінансових платіжних послуг - викладено у відповідному внутрішньому документі ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" Порядок взаємодії зі споживачами та розгляду звернень споживачів.

У даному Порядку, зокрема, наведена інформація щодо:

 • процедури взаємодії між ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" та споживачем на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операції (в тому числі з використанням платіжного інструменту);
 • процедури взаємодії між ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" та споживачем у разі здійснення неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій (в тому числі з використанням платіжного інструменту) та порядку звернення споживача за відшкодуванням збитків, завданих у результаті таких платіжних операцій;
 • порядку звернення споживача з питань щодо оскарження операцій, здійснених з використанням платіжного інструменту;
 • порядку розгляду заяв (повідомлень) щодо міскодингу;


Структура власності та керівництво

Власники істотної участі ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ":

 • ТОВ "ДАЙМОНД КОНСАЛТ" (Україна, код ЄДРПОУ 40169358), пряма істотна участь 100%
 • Голубєва Вікторія Олексіївна (Україна), опосередкована істотна участь 100%

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Голубєва Вікторія Олексіївна (Україна)

Виконавчий орган: директор Фастов Олексій Олексійович.

Наглядова рада не обиралась.

Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації: не проводилися.

Рішення про відкриття ліквідаційної процедури: не приймалось.

Відокремлені підрозділи відсутні.


Документи

Офіційні документи
 • Витяг з Реєстру платіжної інфраструктури про ліцензію від 27 квітня 2023 року № 21/765-рк
 • Структура власності
 • Схематичне зображення структури власності станом на 01 січня 2024 року
 • Схематичне зображення структури власності станом на 01 січня 2023 року
 • Схематичне зображення структури власності станом на 01 січня 2022 року
 • Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності станом на 01 січня 2024 року
 • Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності станом на 01 січня 2023 року
 • Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності станом на 01 січня 2022 року
 • Відомості про власників істотної участі станом на 01 січня 2024 року
 • Відомості про власників істотної участі станом на 01 січня 2023 року
 • Відомості про власників істотної участі станом на 01 січня 2022 року
 • Фінансовий стан та звітність
 • Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2018 + Фінансова звітність за 2018 рік
 • Аудиторський висновок щодо фінансової звітності за 2019 рік + Фінансова звітність за 2019 рік
 • Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2020 / Фінансова звітність за 2020 рік
 • Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності станом на 31.12.2021 + Фінансова звітність за 2021 рік
 • Звіт з надання впевненності незалежного аудитора від 20.02.2022
 • Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності станом на 31.12.2022 + Фінансова звітність за 2022 рік
 • Звіт з надання впевненності незалежного аудитора за 2022 рік
 • Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності станом на 31.12.2023 + Фінансова звітність за 2023 рік
 • Звіт з надання впевненності незалежного аудитора за 2023 рік
 • Договори
 • Публічний договір про переказ коштів (для переказів на користь суб’єктів господарювання, що здійснюються з використанням ЕПЗ/СДБО), діяв з 01.08.2022
 • Публічний договір про надання платіжних послуг з переказу коштів (для переказів на користь суб’єктів господарювання, що здійснюються з використанням ЕПЗ), діяв з 28.04.2023
 • Публічний договір про надання платіжних послуг з переказу коштів (для переказів на користь суб’єктів господарювання, що здійснюються з використанням ЕПЗ), діяв з 23.08.2023
 • Публічний договір про надання платіжних послуг з переказу коштів (для переказів на користь суб’єктів господарювання, що здійснюються з використанням ЕПЗ), діє з 04.04.2024
 • Публічний договір про надання платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку (для переказів на користь суб’єктів господарювання, що здійснюються з використанням ЕПЗ), діє з 13.04.2024
 • Внутрішні документи
 • Внутрішні правила про переказ коштів (ред. від 18.02.2021)
 • Внутрішні правила про переказ коштів (ред. від 25.08.2022)
 • Внутрішні правила про порядок надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунків (ред. від 28.04.2023)
 • Внутрішні правила про порядок надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку (ред. від 12.04.2024)
 • Інші
 • Основні показники діяльності фінансових компаній (офіційне Інтернет-представництво НБУ)

 • Контакти

  Адреса місцезнаходження та листування: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Січеславська Набережна, будинок 29А, ПРИМІЩЕННЯ 10

  Email: [email protected]

  Телефон: +38 (096) 2570102